DENNIZ POP AWARDS

Uppdrag — Arrangörspartner och dokumentation
Kund —
Denniz Pop Stiftelsen

Denniz Pop, mannen som format den internationella popscenen till vad den är, blev 35 år gammal. För att hedra hans minne etablerades en stiftelse som en gång om året arrangerar en musikgala, vars syfte är att förvalta det musikarv som Denniz Pop lämnade efter sig.

Denniz Pop Awards utmärker sig från andra galor genom att supporta aspirerande artister och musikproducenter samtidigt som man prisar framstående prestationer och framgångar av personer som redan är verksamma i musikbranschen. SPLIT Stockholm har vid två tillfällen bidragit med projektledning och dokumentation av eventet. Från och med 2019 är SPLIT Stockholm den officiella strategiska partnern till Denniz Pop Awards.