NEW BALANCE – FUEL CELL

Brief – Lansera den nya skon FuelCell på den skandinaviska marknaden.

Lösning – I den här lanseringen anordnade vi en tävling på Instagram i varje land för att engagera och nå ut till målgruppen som var löpare. Den som ville delta i tävlingen skulle publicera en bild på sitt eget konto och med text svara på frågan “Varför springer du?” innan de slutligen angav hashtagen #NBwhyirun. Priset var en startplats i TCS NYC Marathon.

För att stärka banden ytterligare med målgruppen aktiverade vi några av Skandinaviens främsta löpare: Isabelle Pedersen i Norge, Lovisa Lindh och Suldan Hassan i Sverige. Detta var en lokalanpassning av ett globalt kommunikationsbegrepp för att öka varumärkeskännedomen på den lokala marknaden.

 

Vi följde våra profiler under en hel dag och resultatet blev tre filmer som berättade om varje löpares resa till målet. En känsla av all den förberedelse, disciplin och självmotivation som krävs för att nå de stora målen. Detta var också början på New Balance ambassadörers enskilda historier, så kallade “Independence Stories”, ett berättande koncept som vi har anpassat och vidareutvecklat för de lokala marknaderna.

Slutligen producerade vi film och stillbilder för marknadsföring online som riktade målgruppen till de kampanjsidor vi tagit fram för de butiker vi samarbetade med under kampanjen. Alla nyckelmoment i den här kampanjen producerades och utvecklades lokalt, inklusive en grafisk profil som användes digitalt för kampanjsidor, för POS-material och digitala skärmar i butik.