PINPOINTER

Kund – Pinpointer

Uppdrag – Identitetsarbete och design av en helt ny digital plattform

Brief – Inom deponibranschen transporteras tusentals ton massa varje år. Transport och hantering av sådana massor kan ha en stor miljöpåverkan, vilket innebär att den måste hanteras på ett lämpligt sätt. Pinpointer såg behovet av att skapa en one-stop-plattform för hela kedjan mellan leverantörer (säljare), kunder (köpare) och transport (logistik). Därför skapade de ett helt nytt koncept och blev därmed en av de första i världen att erbjuda den typen av service. SPLIT Stockholms uppdrag innefattade branding, identitet och UX/UI-design för hela plattformen.

Lösning – Vi började med ett omfattande researcharbete som inkluderade intervjuer och ett antal workshops på plats hos kunden för att skapa en förståelse för yrket, produkten, marknaden och kundens strategiska mål. Baserat på våra insikter kunde vi därefter skapa användarflöden som förenklade processen att hantera tonvis av massa som transporteras från leverantörer till deponier varje dag, 24 timmar i veckan, 365 dagar om året. Vi skapade även en ny varumärkesidentitet som andas modernitet, funktionalitet och trovärdighet.