RACKIT

Kund – Rackit

Uppdrag – Design och implementering ny återförsäljarportal och uppdatering av befintlig websida

Brief – Rackit är ett norskt företag som levererar och installerar rack för smarta hem-lösningar. De samlar larm, automatisering, förstärkare, TV-boxar och all traditionell nätverksutrustning i en smart och snyggt nätverkskabin i ditt hem.

Rackit kom till SPLIT Stockholm med en önskan om att uppdatera sin hemsida, både grafiskt och innehållsmässigt. Rackit hade en uppdaterad produktkatalog, nya affärsområden och nya kundsegment och behövde uppdatera sin profil därefter.

Rackit hade också ett behov av en återförsäljarportal integrerad med andra affärssystem. Återförsäljarportalen skulle erbjuda Rackits återförsäljare möjligheten att beställa varor och tjänster, registrera slutkunder, ge slutkunder möjlighet att teckna avtal och hantera betalningar samt fungera som en orderportal för både återförsäljare och intern försäljning.

 

Lösning – För att förbättra användarupplevelsen på hemsidan gjorde vi ett omfattande UX/UI-arbete för att skapa en sömlös upplevelse från början till slut. Vi gjorde den responsiv och adderade nödvändiga segment för att optimera användarupplevelsen och varumärkeskommunikationen. Hemsidan fick också ett enklare ansiktslyft baserat på den aktuella designen.

Återförsäljarportalen baserades på idén att återförsäljare inom bygg-, teknik- och snickarbranschen med enkelhet skulle kunna utföra försäljning gentemot sina kunder och samtidigt kunna administrera erbjudanden, prenumerationer, fakturor och leveransadresser. Den administrativa delen av portalen ger användaren en tydlig översikt över all orderhistorik, detaljister, leverantörer och produkter samt möjligheten att redigera dem på ett enkelt och effektivt sätt. SPLIT Stockholm utvecklade hela hemsidan och återförsäljarportalen från grunden och arbetade konsekvent med VISMA-integrationer, vilket i sin tur ledde till att vi idag är VISMA-certifierade. Sammantaget skapade vi en lösning som effektiviserade arbetet för både Rackits anställda och gav återförsäljarna och slutkunden en enklare, tydligare och starkare varumärkesupplevelse.