VETHEM

Brief  Föreställ dig en app där du kan få hjälp med diagnos, recept och remiss. Till din hund! VetHem är en digital veterinär som hjälper djurägare att söka vård till sina djur direkt i mobilen. Utöver veterinärvård erbjuder de djurägare möjligheten till bättre djurvård och genom funktioner som bilddokumentation, påminnelser och notiser kan du som djurägare få bättre koll på ditt djurs hälsa. SPLIT Stockholm fick i uppdrag att designa appen, där vi stod för både UX och formspråk.

Lösning  Efter att ha gjort research, pratat med potentiella användare och veterinärer tog vi fram en lättanvänd app där tydlighet var ledordet. Eftersom varumärkets grundidé är att ha en veterinär i hemmet via mobilen följde logotypen samma tanke. Korset är en symbol som genom historien är väl förknippa med vård och omsorg, därför kombinerade vi det med ett hus vilket då blev ”veterinär i hemmet”. Den gröna färgen går i linje med branschestetiken och ingjuter lugn och trovärdighet hos mottagaren. 

Testa appen i iOS eller Android